Vào Yahoo


Bước 1:

Mở Yahoo Messenger

Chọn Messenger>Connection Preferences
Bước 2:

Chú ý: các chỗ đánh dấu đỏ

Connect via a proxy server

SOCKS proxy

IP:port=90.153.128.15:1080 à là 2 thông tin mình phải tìm và ghi lại

IP và port này lấy ở đâu ???????????????? àBước 3 trả lời
Bước 3:

http://www.aliveproxy.com/socks5-list

Chọn check 1 trong các IP trong trên.

Nếu có thông báo: (vd: check ip 76.27.146.194:36401)

Nếu có thông báo này thì IP trên “còn sống” – tức có thể sử dụng để “lách luật”

Bước 4: Thực hiện Sign In bình thường

—Copyright by ThienVM—

Advertisements
%d bloggers like this: