Phím tắt (HOT KEY) Trong WORD và POWPOIN


PHÍM TẮT:

CTRL + A bôi đen toàn bộ văn bản
CTRL + C coppy đoạn văn bản
CTRL + D mở font chữ
CTRL + V dán đoạn vừa copy
CTRL + S save lại văn bản
CTRL + X xóa đoạn văn bản
CTRL + O mở file đã save
CTRL + N tạo một file word mới
CTRL + U gạch chân
CTRL + I chữ nghiêng
CTRL + B chữ đậm
CTRL + L canh lề bên trái
CTRL + E canh giữa
CTRL + R canh lề bên phải
CTRL + J canh đều
CTRL + Z quay lại thao tác trước
CTRL + Y trở lại thao tác sau

CTRL + SHIFT chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại
CTRL + ] tăng kích cỡ của chữ
CTRL + [ giảm kích cỡ của chữ
SHIFT + bôi đen kí tự bên trái
SHIFT + bôi đen kí tự bên phải
CTRL + home trở lên đầu đoạn văn bản
CTRL + end trở xuống cuối đoạn v.bản
CTRL + W thoát khỏi file

F12 thay đổi tên file (Save as)
F10 mở thang công cụ
CTRL + F2 xem văn bản trước khi in
SHIFT + F3 Viết hoa ký tự đầu

Văn bản dạng cột Format Columns
Tìm biểu tượng Insert Symbol
Đánh số trang Insert Page numbers
Gạch đầu dòng Format Bullets and numbering
Loại trang File Page setup
Tab đẩy dòng vảo một đoạn
Caps lock viết chữ in hoa

THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN POWPOINT:

Các phím tắt bên Word có thể sử dụng cả bên Powpoint !
CTRL + M tạo một slide mới
F5 trình chiếu (từ trang số 1)
DELETE xóa hình hay đoạn văn bản

* Góc bên phải màn hình:
+ New slide tạo 1 slide có kiểu trang khác
+ Design tạo nền cho slide
– Color schemes tạo màu cho nền của slide
– Animation schemes tạo hiệu ứng cho slide
– Apply to all slides hiệu ứng dùng cho tất cả slide

* Giữa màn hình:
Chọn Slide show (sau đó nhìn sang bên phải màn hình)
– Custom animation hình thức trình chiếu sắp xếp theo thứ tự trước sau

– Slide transition cách thức trình chiếu
+ Apply to selected slides tạo hiệu ứng cho slide (biến, bay, mở ra, đóng lại…)
+ Speed chỉnh tốc độ (fast: nhanh; slow: chậm)
+ Sound âm thanh phụ họa (applause: vỗ tay; bomb: bom nổ..)
+ Advance slide chuyển slide bằng..
On mouse click bằng click chuột
Automatically after tự động bằng thời gian (tối thiểu 1s)
+ Apply to all slides hiệu ứng dùng cho tất cả slide

* Thao tác trình bày:
Đánh số cho slide Insert Slide numbers
Tạo ô chú thích Đưa chuột xuống thanh công cụ vẽ chọn
Auto Shapes Callouts
Ghi chữ vào ô Chọn ô click chuột phải chọn Edit text

Lấy ảnh ngoài vào slide Chọn ảnh, nhấn Ctrl + C, đưa vào slide, nhấn ctrl + V
Chỉnh độ sáng cho ảnh Click 2 lần vào ảnh, tăng (sáng) – giảm (tối)
thanh Brightness và Contrast
Tìm thanh công cụ vẽ Đưa chuột lên gần thanh công cụ (có phông chữ..),
click chuột phải, chọn Picture.
Đóng khung cho tranh Chọn tranh, đưa chuột xuống thanh công cụ vẽ,
chọn biểu tượng thứ 5 (Line style)bên phải qua.

– Powpoint không trình bày dạng cột báo được như ở Word,
chỉ có thể linh hoạt tạo nhiểu bảng soạn thảo để làm.
– Powpoint có thể dùng để in được, tuy nhiên, nội dung chỉ nằm vừa văn trong
vùng khi trình chiếu, các hình ảnh hay chữ nằm dưới vùng soạn thảo khi trình chiếu
sẽ bị mất.

<sưu tập>

Advertisements
%d bloggers like this: