Archive for January 31, 2010

Làm đẹp terminal


terminus
Terminal là một môi trường dòng lệnh đặc chưng của các hệ điều hành X
Terminal có shell để bạn làm tất cả mọi việc (trong Ubuntu shell mặc định là bash). Thậm chí có những ứng dụng bạn không hề có GUI để thao tác. Bạn phải dùng terminal. Và dĩ nhiên làm việc trên terminal sẽ nhanh chóng hơn nhiều so với làm việc trên GUI.
Hàng ngày bạn phải nhìn terminal rất nhiều lần. Phải thực hiện lệnh, đôi khi nếu có hứng thú bạn còn nghe nhạc, lướt web, gởi mail trên terminal.
Vậy thì chúng ta sẽ làm đẹp terminal 1 chút
Bước 1: Trên cửa sổ terminal bạn vào trình đơn Edit > Profile Preferences >
i. Ở thẻ Colors
-Bỏ đánh dấu ở mục Use colors from system theme
-Ở 2 mục Text colorBackground color là chỗ bạn có thể thay đổi màu chữ và màu nền của cửa sổ terminal
ii. Ở thẻ Background bạn đánh dấu vào mục Transparent background và kéo thanh trượt để điều chỉnh độ trong suốt của cửa sổ terminal
Mình thì làm nó trở nên như thế này :
tuyetkiem's Blog
Bước 2 : Sử dụng font chữ dành cho terminal. Biến môi trường PS1
i. Font chữ có tên là terminus. Nó rất đẹp.
Cảm ơn bạn Lê Vũ Hùng đã cung cấp link download font chữ này
ii. Biến môi trường PS1 sẽ đổi màu chữ và thêm các tiện ích thú vị cho terminal của bạn
Mình có viết một kịch bản đơn giản. Nhằm giúp các bạn đỡ phải thao tác nhiều bước
Download kịch bản
-Giải nén file down về, copy file terminus.sh có trong thư mục giải nén vào ~/ và thực hiện lệnh sau :

chmod +x terminus.sh && ./terminus.sh

Hãy tắt và mở lại terminal và bạn sẽ thấy 1 thay đổi thú vị
iii. Đổi font chữ cho terminal
Trên cửa sổ terminal trong Edit > Profile Preferences > thẻ General
Bỏ đánh dấu ở mục Use the system fixed Width font. Tìm font Terminus trong list. Đổi kích thước font hiển thị là 11.5 . Chuyển font sang chế độ in đậm (Bold)

-Nếu bạn muốn xóa font đã cài đặt và trở về biến PS1 mặc định hãy copy file remove.sh vào ~/ và thực hiện lệnh sau :

chmod +x remove.sh && ./remove.sh

(Font mặc định của terminal là Monospace)

<sưu tập>

Advertisements

Comments off

Slide Effects (PowerPoint 2007)


Slide Transitions
Transitions are effects that are in place when you switch from one slide to the next.  To add slide transitions:

 • Select the slide that you want to transition
 • Click the Animations tab
 • Choose the appropriate animation or click the Transition dialog box

Animations Dialog Box

To adjust slide transitions:

 • Add sound by clicking the arrow next to Transition Sound

Transition Sounds Dialog Box

 • Modify the transition speed by clicking the arrow next to Transition Speed

Transition Speed Drop Down

To apply the transition to all slides:

 • Click the Apply to All button on the Animations tab

Apply to All Transitions Button

To select how to advance a slide:

 • Choose to Advance on Mouse Click, or
 • Automatically after a set number of seconds

Advance Slide Options

Slide Animation
Slide animation effects are predefined special effects that you can add to objects on a slide.   To apply an animation effect:

 • Select the object
 • Click the Animations tab on the Ribbon
 • Click Custom Animation
 • Click Add Effect
 • Choose the appropriate effect

Add Custom Animation Dialog Box

Animation Preview
To preview the animation on a slide:

 • Click the Preview button on the Animations tab

Preview Animation Button

Slide Show Options
The Slide Show tab of the ribbon contains many options for the slide show.  These options include:

 • Preview the slide show from the beginning
 • Preview the slide show from the current slide
 • Set up Slide Show

Slide Show Tab

Set Up Slide Show
This option allows you to set preferences for how the slide show will be presented. The options include:

 • Whether the show will run automatically or will be presented by a speaker
 • The looping options
 • Narration options
 • Monitor resolutions

Set Up Slide Show Dialog Box

Record Narration
When you want to record narration for the slides:

 • Click the Record Narration button
 • Click Set Microphone Level to check the levels of audio input
 • Click OK to record the narration

Record Narration Dialog Box

Rehearse Timings

Use Rehearsed Timings to rehearse the timings of slide with audio.

 • Click the Rehearse Timings button
 • Practice speaking and advance the slides as you would in the presentation
 • When you have completed this click through the end of the slide
 • Choose whether or not to keep this timing or to retry

Rehearse Timings Button

Comments off