Microsoft Office Visio 2007


Office Visio 2007 được cung cấp với 2 phiên bản độc lập: Office Visio Professional và Office Visio Standard. Office Visio Standard 2007 có các chức năng cơ bản giống với Visio Professional 2007 và bao gồm một tập hợp các chức năng và mẫu của nó. Office Visio Professional 2007 cung cấp các chức năng nâng cao, như kết nối dữ liệu và chức năng hình tượng, mà Office Visio Standard 2007 không có.

Hình tượng hóa các thông tin phức tạp để dễ hiểu hơn

Office Visio 2007 cung cấp hàng loạt mẫu – biểu đồ tiến trình doanh nghiệp, biểu đồ mạng, biểu đồ công việc, mô hình cơ sở dữ liệu, và biểu đồ phần mềm – bạn có thể sử dụng để hình tượng hóa và sắp xếp các quá trình trong doanh nghiệp, các đề án và tài nguyên, sơ đồ mạng và tối ưu hệ thống.

Dễ dàng hình tượng hóa các tiến trình, hệ thống và các thông tin phức tạp sử dụng các chức năng mới và được cải thiện trong Office Visio 2007:

* Khởi đầu nhanh chóng với các mẫu. Office Visio 2007 bao gồm các công cụ cụ thể để hỗ trợ các nhu cầu lập biểu đồ đa dạng của các chuyên gia IT và doanh nghiệp. Tạo hàng loạt biểu đồ với các mẫu mới, chẳng hạn như mẫu ITIL (Information Technology Infrastructure Library: Thư viện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin) và mẫu Value Stream Mapping trong Office Visio Professional 2007. Sử dụng các ký hiệu định nghĩa sẵn Microsoft SmartShapes và khả năng tìm kiếm mạnh mẽ để định vị các hình dạng đúng, cho dù nó được lưu trữ trong máy hay trên web
* Truy cập nhanh vào các mẫu bạn hay dùng. Trong cửa sổ Getting Started mới, tìm mẫu bạn cần bằng cách duyệt các thể loại mẫu đã được đơn giản hóa và sử dụng chức năng xem trước mẫu. Xác định mẫu bạn vừa mới dùng bằng cách sử dụng chức năng Recent Templates view mới trong cửa sổ Getting Started.
* Sáng tạo hơn bằng các biểu đồ mẫu. Tìm các biểu đồ mẫu mới dễ dàng hơn bằng cách mở cửa sổ Getting Started mới và sử dụng thể loại Samples mới trong OfficeVisio Professional 2007. Xem các biểu đồ mẫu được tích hợp với dữ liệu để giúp cho bạn tạo cho mình các biểu đồ của riêng mình, để nhận ra dữ liệu cung cấp nhiều ngữ cảnh cho nhiều loại biểu đồ như thế nào và để quyết định bạn sẽ dùng mẫu nào.
* Kết nối các hình khối mà không cần vẽ đường nối. Chức năng mới AutoConnect trong Office Visio 2007 kết nối các hình khối, phân phối chúng ngang nhau, và sắp xếp chúng cho bạn – chỉ với 1 click. Khi bạn di chuyển các hình khối đã kết nối, chúng vẫn được kết nối và các đường nối tự động định lại giữa các hình khối.

Khám phá thêm để nhận biết xu hướng và vấn đề và giải quyết

Sử dụng Office Visio Professional 2007 để làm cho biểu đồ của bạn trở nên “thông minh” hơn bằng cách nối chúng với dữ liệu để cung cấp các hình ảnh hoàn thiện hơn của tiến trình, đề án, hay hệ thống. Khám phá các thông tin một cách hình tượng để nhận biết các xu hướng chính, các vấn đề và ngoại lệ và sau đó bàn hướng giải quyết. Phân tích, tìm hiểu kỹ và tạo nhiều cái nhìn khác nhau về dữ liệu doanh nghiệp để hiểu sâu hơn.

* Dễ dàng kết nối dữ liệu vào biểu đồ và kết nối dữ liệu vào hình khối. Tự động kết nối biểu đồ vào 1 hay nhiều nguồn dữ liệu, như Microsoft Office Excel 2007 spreadsheets hay cơ sở dữ liệu Microsoft Office Access 2007, bằng cách sử dụng chức năng mới Data Link trong Office Visio Professional 2007. Tiết kiệm thời gian liên kết dữ liệu với hình khối bằng cách sử dụng phương pháp kết nối mới, trực quan hơn, xác định thuộc tính mỗi hình khối ( cũng được biết đến như dữ liệu hình khối) với thông số của dữ liệu. Chẳng hạn, kết nối mọi hình khối trong biểu đồ vào các hàng dữ liệu từ các nguồn dữ liệu đã được kết nối bằng cách sử dụng Automatic Link Wizard.
* Hiển thị dữ liệu một cách thu hút hơn trong biểu đồ. Dễ dàng thể hiện dữ liệu được kết nối với hình khối một cách thu hút bằng cách sử dụng chức năng mới Data Graphics trong OfficeVisio Professional 2007 để chọn từ nhiều tùy chọn định dạng dữ liệu. Chỉ với 1 click, hiển thị vùng dữ liệu như các chú thích gần các hình khối, vị trí trong khung ở dưới hình khối, và vùng dữ liệu trực tiếp trên hay bên cạnh hình khối.
* Tự động làm mới dữ liệu trong biểu đồ. Chức năng mới Refresh Data trong Office Visio Professional 2007 tự động làm mới mọi dữ liệu trong biểu đồ của bạn do đó bạn không cần phải làm thủ công. Nếu có mâu thuẫn giữa các dữ liệu, bạn có thể giải quyết một cách dễ dàng bằng cách sử dụng khung task Refresh Conflicts, cũng có trong OfficeVisio Professional 2007.
* Hình tượng hóa dữ liệu doanh nghiệp. Khám phá dữ liệu doanh nghiệp mà thường được hiển thị bình thường dưới dạng text và bảng tĩnh bằng cách sử dụng PivotDiagrams. Tạo nhiều góc nhìn khác nhau cho các dữ liệu giống nhau để hiểu đầy đủ hơn các vấn đề.
* Báo cáo các thông tin về đề án một cách hình tượng. Office Visio 2007 là một công cụ không thể thiếu để hình tượng hóa các thông tin dự án phức tạp. Dễ dàng tạo báo cáo trực tiếp từ Microsoft Office Project và Microsoft Office SharePoint Server, theo dõi các task trong dự án, người sở hữu, vai trò, trách nhiệm và mô tả cấu trúc của các dự án phức tạp. Tự động chỉnh sửa báo cáo khi thông tin về dự án thay đổi.

Truyền đạt sử dụng biểu đồ có thể chia sẻ với lượng khán giả đông đảo

Truyền đạt thông tin sử dụng biểu đồ Visio để tối ưu hóa ảnh hưởng của nó theo cách mà nếu chỉ có từ ngữ và con số thì không thể làm được. Sau đó chia sẻ biểu đồ Visio chuyên nghiệp của bạn với người khác, ngay cả những người không có Visio.

Truyền đạt thông tin hiệu quả hơn và theo nhiều cách hơn với một lượng khán giả đông hơn bằng cách sử dụng các tính năng mới và được cải thiện trong Office Visio 2007:

* Thiết kế các biểu đồ chuyên nghiệp. Chức năng Theme mới trong Office Visio 2007 giúp dễ dàng định dạng màu và hiệu ứng (text, đường thẳng, tô màu, tạo bóng và đinh dạng đường nối) trong toàn bộ biểu đồ chỉ với 1 click. Office Visio 2007 thậm chí sử dụng bảng màu giống với các chương trình 2007 Microsoft Office khác, do đó bạn có thể dễ dàng thiết kế các biểu đồ Visio chuyên nghiệp phù hợp với bài thuyết trình và tài liệu của bạn. Tạo các dòng công việc động với các hình khối 3 chiều mới, được thiết kế cùng với chức năng Theme.
* Có được một lượng khán giả đông hơn… Lưu biểu đồ Visio dưới định dạng PDF hay XPS để tạo cho chúng khả năng di chuyển và để đạt được một lượng khán giả đông hơn. Xem biểu đồ Visio đính kèm trong Microsoft Office Outlook 2007.

Bạn có thể lưu dứoi dạng file PDF hay XPS từ một chương trình hệ thống 2007 Microsoft Office chỉ sau khi bạn cài đặt một phần mở rộng. Để biết thêm chi tiết, xem Install và sử dụng PDF hay XPS add-in.
* Chia sẻ biểu đồ với người khác. Lưu biểu đồ của bạn dưới dạng web đầy đủ với các công cụ điều khiển, xem dữ liệu khối, báo cáo, lựa chọn định dạng ảnh, và tùy chọn giao diện. Trong mạng intranets và extranets, bất cứ người nào sử dụng Visio Viewer with Windows Internet Explorer có thể xem biểu đồ trong Internet Explorer.
* Cộng tác sử dụng Microsoft Windows SharePoint Services. Chức năng chia sẻ không gian làm việc hỗ trợ sự cộng tác với Microsoft Windows SharePoint Services. Biểu đồ Visio lưu trong Windows SharePoint Services sites có thể được mở trực tiếp trong Office Visio 2007 từ 1 site, và thậm chí có thể nhập vào và xuất ra từ Office Visio 2007. Khi 1 biểu đồ được mở trong Windows SharePoint Services site, Office Visio 2007 mở 1 khung task Shared Workspace chứa hầu hết các thông tin trong không gian làm việc, bao gồm các file khác, thành viên, công việc và đường dẫn.
* Cộng tác trên cùng một biểu đồ Visio. Với chức năng Track Markup, nhiều người có thể cộng tác trong cùng một biểu đồ Visio. Thường dùng để xem lại 1 biểu đồ và kết hợp các phản hồi, Track Markup giúp làm cho các đóng góp của các người tham gia trở nên rõ ràng hơn cho các người khác và cho ngườ cuối cùng kết hợp các thông tin phản hồi trong biểu đồ.

Tùy biến và mở rộng Office Visio 2007 để đáp ứng các nhu cầu khác

Mở rộng Office Visio 2007 theo cách lập trình hay bằng cách tích hợp nó với các ứng dụng khác để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp của bạn hay những yêu cầu khắt khe của doanh nghiệp. Phát triển các giải pháp và hình khối kết nối dữ liệu tùy biến của bạn, hay sử dụng chúng từ Visio Solution Providers.

Tùy biến và mở rộng Office Visio 2007 bằng các chức năng mới và được cải thiện:

* Lập kế hoạch, phân tích và hình tượng hóa các giải pháp của bạn. Hình tượng hóa các giải pháp tùy chọn với biểu đồ Office Visio 2007 , như Unified Modeling Language (UML), dòng dữ liệu, và biểu đồ giao diện người dùng Microsoft Windows, bằng cách sử dụng mẫu trong khu vực Software and Database của Office Visio Professional 2007.
* Xây dựng các giải pháp mạnh mẽ. Gói phần mềm Office Visio 2007 software development kit (SDK) có thể giúp các nhà phát triển Visio xây dựng chương trình với Office Visio 2007. Gói phần mềm bao gồm các mẫu, công cụ và tài liệu nhiều hơn để đơn giản hóa và tăng tốc sự phát triển của các ứng dụng tùy biến. Gói phần mềm cung cấp một tập hợp các chức năng, lớp và thủ tục có thể tái sử dụng cho các công việc phát triển thường dùng nhất trong Office Visio 2007 và hỗ trợ hàng loạt các ngôn ngữ phát triển, gồm Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET, và Microsoft Visual C++.
* Thêm chức năng lập biểu đồ Visio vào bất cứ ngữ cảnh hay chương trình nào. Với Office Visio 2007 và Visio Drawing Control, tạo các giải pháp kết nối dữ liệu làm cho việc kết nối và hiển thị dữ liệu trong bất cứ hoàn cảnh nào trở nên dễ dàng hơn. Sử dụng Visio Drawing Control, các nhà phát triển có thể nhúng và lập trình môi trường đồ họa Visio trong các ứng dụng khác; tạo cơ hội mới cho các giải pháp tích hợp, làm cho việc tích hợp sức mạnh của Office Visio 2007 vào trong bất kỳ một ứng dụng nào trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì Visio Drawing Control có thể được tích hợp với một giao diện người dùng của ứng dụng “chủ”, các nhà phát triển có thể tận dụng khả năng đồ họa của Visio như là một cách tiếp cận trơn tru nhất đến ứng dụng của họ mà không cần phải tự mình phát triển một chức năng tương tự.
* Tận dụng giải pháp “lái” dữ liệu mới và các chức năng mới trong Office Visio 2007. Bạn có thể điều khiển những chức năng mới trong Microsoft Office Visio 2007, bao gồm kết nối đến với nguồn dữ liệu, nối hình khối với dữ liệu, hiển thị dữ liệu đã nối qua hình ảnh, kết nối hình khối với nhau tự động (AutoConnect), giám sát và lọc các hoạt động kéo chuột, và ứng dụng màu và hiệu ứng theme. Mỗi chức năng có 1 giao diện lập trình ứng dụng liên kết làm cho việc điều khiển các chức năng bằng lập trình và các vật thể và “thành viên” kết nối với nó trong mô hình vật thể của Visio là hoàn toàn có thể được. Bạn có thể tìm thêm thông tin về chức năng liên quan đế nhà phát triển trong Office Visio 2007 trong MSDN và trong gói phần mềm Office Visio 2007 Software Development Kit (SDK).

Advertisements
%d bloggers like this: