Kiến trúc chung của chuẩn IEEE 802.11


IEEE 802.11 là một chuẩn hình thành bởi một lớp vật lý và một lớp địa chỉ MAC. Qua lớp này, chuẩn được giao tiếp với dữ liệu lớp LLC IEEE 802.2. Cấu trúc giao thức được miêu tả trong hình 1, lớp vật lý thực hiện một trong ba chức năng:

•  Trải phổ nhảy tần (FH-frequency hopping).

•  Trải phổ trình tự trực tiếp (DS-direct sequence).

•  Hồng ngoại (IR-Infrared).

 

 

Hình: 1 Lớp giao thức

Hệ thống được cấu thành từ các thành phần:

  • Trạm (STA-Station): là nơi truyền thông, thông thường là trạm lưu động.
  • Điểm truy cập (AP-Access point): là trạm trung tâm đặc biệt làm nhiệm vụ điều hành lưu lượng, trạm này thường hoạt động ở một kênh cố định và một vị trí cố định. Điểm truy cập có thể được nhìn thấy nhờ sự phối hợp bên trong của một nhóm trạm.
  • Cổng kết nối (PO-Portal): là một điểm truy cập đặc biệt, giúp liên kết chuẩn IEEE 802.11 WLANs và chuẩn 802.x của mạng LANs. Vì vậy cổng kết nối đưa ra sự hợp nhất về mặt logic giữa hai kiểu kiến trúc mạng trên.

Tất cả các trạm, điểm truy cập, cổng kết nối tạo ra cấu trúc giao thức ở hình 1 nhưng chúng lại thực hiện các chức năng khác nhau.

Advertisements
%d bloggers like this: