Giảm kích thước của 1 file CAD


Mình nghĩ có nhiều cách để giảm kích thước của 1 file CAD. Mình thấy cách này của mình cũng có hiểu quả nhiều nên giới thiệu để các bạn cùng biết. Dùng lệnh purge sẽ hiện lên cửa sổ như sau:

purge

Sau đó xóa những phần không cần thiết trong file của bạn.

Advertisements
%d bloggers like this: